HeForShematch

2 301 kr
0 10 000 kr


Bidra till GAIS insamling och skänk en gåva till UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter i världen

 

Ogiltigt belopp

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av UN Women Sverig


 Läs här om i behandlar dina personuppgifter

Fyll i ditt telefonnummer


Öppna Swish i din mobil!