Skänk en gåva och stöd UN Women Sveriges globala arbete mot mäns våld mot kvinnor och flickor.


Ogiltigt beloppAlla män slår inte.


Men i alla grupper där det finns män, finns det våld mot kvinnor.


Oavsett vilket land de bor i, vilken klass de tillhör eller vad de har för yrken eller intressen. 


Orange Day den 25 november är dagen då världen färgas i orange och FN uppmanar alla att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor och flickor.

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. Inget land är idag nära att utrota mäns våld mot kvinnor. Trots problemets stora omfattning är de ekonomiska investeringarna för att förebygga våldet begränsade. Att satsa på att stoppa våld mot kvinnor och flickor är avgörande för att uppnå jämställdhet och hållbar utveckling.

Men det finns hopp. Fler och fler står upp mot våldet. Det visar sig i budgetar, lagar och det förebyggande arbetet. UN Women har bidragit till att 57 länder har stärkt sina policys mot våld mot kvinnor och flickor.

När du skänker en gåva till UN Women är du med och möjliggör arbetet mot alla former av våld mot kvinnor och flickor i nära 100 länder.

Fokus ligger på stöd till överlevare av våld, förebyggande arbete med att förändra destruktiva sociala normer och förstärkt lagstiftning.


Läs mer om UN Womens globala arbete mot våldet här.


Läs mer hur UN Womens insamlade medel används här.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas
av UN Women Sverige. Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter


Fyll i ditt telefoner för swish

Tack för din gåva!