Skänk en gåva och stöd UN Womens globala arbete för en mer jämställd värld


Ogiltigt belopp
Idag arbetar kvinnor 16,4 miljarder timmar utan lön

Kvinnor globalt står för 76% av det obetalda arbetet. Det obetalda arbetet innefattar alltifrån att sköta ett hushålls praktiska sysslor - till omsorgsarbete, planera, påminna, stötta och trösta. Det är ett i grunden livsviktigt arbete som gör det möjligt för familjer, relationer, ekonomier och samhällen att fungera och gå runt. Men det är ett arbete som ofta förbises och tas för givet.

Globalt spenderar kvinnor i snitt 4,3 timmar/dag på obetalt arbete i hemmet, jämfört med män som i snitt spenderar 1,6 timmar/dag. För att skapa jämställda och hållbara samhällen behöver detta förändras.

UN Women arbetar för att stärka investeringar i det som kallas ”Care Economy"
genom att sprida data och höja kunskapen kring kvinnors obetalda arbete. Exempelvis har UN Women tillsammans med ILO tagit fram en quide för offentliga investeringar i "Care Economy".


UN Women arbetar också med konkreta program i olika länder för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, stärka sociala trygghetssystem och med att förändra könsnormer.

UN Women har sedan 2021 lett "The Global Alliance for Care" som idag samlar 147 organisationer som gemensamt arbetar för att lyfta och förändra synen på kvinnors obetalda arbete. Alliansen har lyckats sätta frågan på den globala agendan och påverkat innehåll i både globala och nationella policies världen över.

Stöd UN Womens arbete och var med och bidra till arbetet för en mer jämställd värld i nära 100 länder.


I samband med den internationella kvinnodagen lyfter  UN Women globalt vikten av att investera i kvinnor och kvinnors arbete genom temat "Invest in Women - Accelerate Progess"

Läs mer om vikten av kvinnors ekonomiska egenmakt

Läs mer fakta om kvinnors obetalda arbete

Läs mer om hur UN Womens insamlade medel används här.


Ta reda på hur mycket tid du lägger på obetalt omsorgsarbete här.
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas
av UN Women Sverige. Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter


Fyll i dina uppgifter nedan

Tack för din gåva!